HEM  CV  OM  GALLERI  KONTAKT

Svenska Institutet, Stockholm den 10 mars 1997
Ärende: Naturens Ansikte, angeläget budskap till mänskligheten

Bäste Jonas Andersson,
Som komplement till den ansökan som konstnären Erling Johansson insänt till Framtidens Kultur vill jag härmed framföra mitt fulla stöd för projektet.

Erling Johansson har en mycket framlyft position inom den fria konstnärliga filmen i Europa och i USA. I samband med den omfattande filmserie som Svenska Institutet arrangerade i USA för ett antal år sedan - Swedish Avantgarde 1924-1990 - A Retrospective, blev Erling Johanssons filmer Anima Mundi och Expulsi vid flera visningar de mest uppmärksammade filmerna i det svenska utbudet. Han har fått en legendarisk framtoning med verken från 60-talet och väckt intresse bland mycket namnkunniga filmkritiker som till exempel Jean Mitry i Frankrike.

Det är med förhoppning om att han med stöd från Framtidens Kultur skall kunna fullborda sitt sedan många år planerade filmprojekt Naturens Ansikte, angeläget budskap till mänskligheten, jag skriver detta brev.
Fil.Lic Henrik Orrje

Moderna Museet
Filmerna "anima Mundi" från 1965-67 och "expulsi" från 1969-70 av Erling Johansson ingår i Moderna Museets filmsamling. de är båda lysande exempel på konstverk där den rörliga bilden (filmen) använts som konstnärligt utrycksmedel.

Erling johanssons båda verk finns självklart med bland de filmer som under hösten 1996 kommer att visas i Kunst und Ausstellungshalle i Bonn, när museets samlingar av måleri, skulptur, fotografi, film och video visas där. Hans filmer ingår i varje expose över svensk s.k. experimentfilm och utgör lysande stjärnor i den traditionen som börjar med Viking Eggelings "Diagonalsymfonin" från 1924.

Erling Johanssons filmer vittnar om att hans konstnärligt starka individualistiska uttryck och säregna poetiska kraft och musikalitet, på ett mästerligt sätt kunnat förenas i det svåra uttrycksmedlet: film.
Stockholm den 10 maj 1996
Monica Nieckels
Stig Johansson Svenska Dagbladet 1976
...är utan tvivel en av våra mer särpräglade målarprofiler. ...tex i sina teckningar kan han med de enklaste medel skapa förbluffande ting.

Olle Granath, Dagens Nyheter 1979
Huvudena har en tung kraft som verkligenger intryck av att frilägga de särdrag i karaktären som finns bakom vardagsjaget... ett måleri som står alldeles för sig själv i dagens svenska konst.

Lars Erik Åström, Svenska Dagbladet 1963
...ett festligt uppbåd av lysande färg och explosiv form. Han målar nästan bara figurer och ansikten och är tydligt intresserad av att fånga det karaktäristiska och det själsliga uttrycket...i teckningarna ser man hur väl och uttrycksfullt han mäktar förenkla formerna och säga något väsentligt med några få streck...dessutom känns det befriande att någon gång få uppleva ett så starkt och livfullt skapande som handlar om människan och de andliga värdena.

Tord Baeckström, Göteborgs Handels tidning 1982
...han målar människor - men därvidlag ser han förbi eller genom deras yttre apparation för att med färger och linjebyggen ta fram en idé om deras verklighet och närvaro. Det är en sannskyldig färgstorm...men det är färger som lever och arbetar med och mot varandra i tongångar som skiftar från bild till bild...de skiftande färgsignalerna i dessa koloristiskt monumentala bilder, suggestionen av en karaktär, en närvaro. Och de gör det med en rungande aplomb.

Eugen Vretholm, Konstrevy 1963
Erling johansson exploderar i en färgstark utåtvänd expressionism... (han satsar friskt och djärvt och kan få sina dukar att fräsa och tända) och gör det förmodligen av skenbart vårdslöshet förträffliga karaktäristiker.

Bengt Olvång, Aftonbladet
...en av de hetaste utställningar som gästat stan på länge. Stora, dramatiska porträtt meed färgmönster lika djärva som på Jawlenskys tid. Som synes intar han en position mittemellan de verbalinspirerade mystikerna och samtidens positivistiska vetenskapsmän med deras värmekameror och kvantitativa beräkningar... det är långt ifrån någon maskin som iaktagit sina medmänniskor utan en ytterst sensibel och levande konstnär.

Beate Sydhoff, Svenska Dagbladet
...ett tag kändes det som om han skulle gå förlorad för målarkonsten för att istället helt gå upp i sina filmer. I så fall hade en av de märkligaste koloristerna i den samtida konsten i Sverige försvunnit...det överväldigande i Erling Johanssons måleri ligger i den suveräna friheten i färgen, det stora formatet och linjeföringen som spränger sig väg genom ansiktslandskapen. Han skapar på en gång slagkraftiga förenklingar och djupt analytiska bilder. Hans stora former skulle kunna vara mycket dekorativa men stannar aldrig i ytan utan sätter i stället rummet i rörelse... Mästerliga är hans tre porträtt av målaren Erland Cullberg. De är gripande genom sin närhet men också monumentala som bilder.
Louise O'konor (konst-och filmhistoriker, docent) Filmpool Nord
Erling Johansson är en erfaren konstnär och filmskapare; han är bl.a. också en framstående porträttmålare. Erling Johanssons filmspråk är personligt, suggestivt och nyskapande. han har tillfört filmkonsten nya uttrycksmedel vad gäller bild och ljud. Hans arbetsmetod kräver tid och tålamod, eftersom han strävar efter att gestalta en värld bortom det realistiska återgivandet av verkligheten. Han använder symboler och metaforer och söker avbilda en inre verklighet, en känslomässig upplevelse av tillvaron.

Jag har följt Erling Johanssons konstnärskap i flera decennier och genomförde i början av 1990-talet en föreläsningsturné i USA, "Swedish Avantgarde Film 1924-1990", där verk av honom visades.
Stockholm den 15 juni 2002
Till Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Såvitt jag kan förstå har projektet Naturens Ansikte stora möjligheter att bli ett intressant och värdefullt verk. Jag är sedan länge förtrogen med Erling johanssons filmer. När jag var inköpsansvarig för TV 2:s filminköp köpte och visade jag Anima Mundi och kommenterade även filmen i program.

Denna film har prisbelönts både i Sverige och utlandet och erling Johansson är ett aktat namn som filmare. Erling Johansson är en mycket personlig och konsekvent konstnär och hans filmer har en alldeles speciell förtätning och magi.

Det finns alla skäl att tro att även projektet Naturens Ansikte kommer att få stor uppmärksamhet och uppskattning när det förverkligas.
Dalarö 1 juni 2002
Nils Petter Sundgren, filmkritiker
"Erling Johansson är en av de verkligt stora och mycket självständiga porträttmålarna i vår tid"

Ragnar von Holten, chef för Svenska Kulturhuset i Paris 1985-1988
<< Sida 3 av 3